Formom

För kommunikativt skapande


Text och bild, idé och kreativitet, skriver unika texter - framför allt

Uppdrag vi utför
Författar texter, kortare eller längre:
artiklar, berättelser, bildtexter, bloggar, Content Writing, essäer, recensioner, reportage, tal, utställningstexter...

Granskar språket:
bearbetar andras texter,exempelvis till annan svårighetsgrad
korrekturläser, exempelvis manus

Research:
söker och sammanställer fakta som underlag för fortsatt skrivande

Text och bild:
idéer för layout - text och bild i samspel, text och bildanalys,
broschyrer och annonser

Utställningar:
texter och idéer

Föredrag och hantverk

Exempel och mer information: klicka på rubrikerna i vänstermenyn.

Kontakta oss