Att forma en åskådning

Utställningen visades på Gustavianum i Uppsala och byggde på avhandlingen Skolplanschen Argument i spänning mellan text och bild, perspektiv och kontext av Olof G. Jonsson.

Energi och människa

Efter en period av nästan hundra år gick produktionen av skolplanscher mot sitt slut. Från det stilistiska och tekniska uppsving som utmärkte ett flertal av planscherna från perioden mellan år 1890 fram till tidigt 1940-tal, skedde en återgång till en perspektivhantering som till stora delar motsvarar det medeltida måleriets från tiden strax före centralperspektivets inträde.

I planschen Breakfast är tidsrummet komprimerat och samtliga personer befinner sig mitt i en rörelse, på väg mot nästa aktivitet.

Ämnesplanscher

Naturlära, bilogi och teknik var tacksamma ämnen att illustrera i skolplanschform. Utbudet av planscher var stort och omfattade illustrationer från cellers uppbyggnad till illustrationer av universums planeter. En plansch kunde i undervisningen fylla mikroskopets och stjärnkikarens funktion för en hel skolklass.

Ämnesplanscherna kan sägas stå i rakt nedstigande led till tidigare handkolorerade illustrationer av växt- och djurliv. Planscher från växt- och djurriket uppvisar ofta stor detaljrikedom och känsla, som exempelvis Linnea ur serien Svenska växter och Människokroppens muskler ur serien Anatomiska väggtavlor över människokroppen.

 
Tillbaka till utfört
Formom fick uppdraget att utforma utställningen och en jubileumsmonter.