Detta har hänt...


En tillbakablick på tiden innan Formom såg dagens ljus och lite om hur vi ser på framtiden:

Ursprungstanken bakom Formom HB var formgivning och skapande i hårda och mjuka material som metall och textil: ”form: Olof och Marit” – det vi formgivit och framställt.

Vi är fortfarande Olof och Marit, men idag ligger Formoms betoning i större utsträckning på formulering och omformulering (fundera över skillnaden mellan formgivning och formulering), och materialen har ibland tagit sig andra uttryck (”från textil till text”).
Vi hantverkar och uttrycker oss numera oftare genom text/ord och bild, men håller fortsatt alla förvärvade kunskaper levande.

Vi på Formom:

  • formger text – man kan kalla oss textkreatörer.
  • uttrycker relationen mellan text och bild - för vidare rörelse och utveckling.
  • analyserar och bearbetar det andra har skapat.

Utifrån detta vill vi utvecklas.

Några bilder på tidigare hantverk - från ren råvara till färdig produkt.

Tillbaka till startsidan