Marit


Är konst- och litteraturvetare med många idéer och en hel del fantasi.

Har insett bildens och det skrivna språkets betydelse för mänsklig kommunikation.

Har även upptäckt hur roligt det är att jobba med både andras och egen text och med förhållandet mellan text och bild.

Är fascinerad av: hur idégivare/skapare genom text och bild i samverkan kan nå mottagare i olika åldrar och situationer.

Mina akademiska uppsatser i konstvetenskap och litteraturvetenskap handlar om text och bild.

Jag tycker om att skriva, läsa och analysera. Formgivning och tillverkning av textilier är ett annat intresse liksom att njuta av det som andra har skapat.

Är medlem i Forum för utställare, där jag gått en kurs i utställningstexter.
Min masterexamen i ämnena Litteratur- och Konstvetenskap innehåller bland annat kurserna Barn- och ungdomslitteratur och Utställningsrum, en uppsats om utställningskataloger och museipraktik.

Ett länkurval:
Idé&text i Uppsala AB
Bildospegel, bildtrerapi
Kolhuset, kustnära sov, servering och service
Ambon, ortodox e-bokhandel som även för andra viktiga produkter
Sara Gust, fotograf och journalist

Tillbaka till startsidan